Platební podmínky

Po písemném (mailové) potvrzení rezervace se do maximálně 3 dnů platí 30% z celkové částky sjednaného nájemného (v hotovosti nebo bankovním převodem), zbývající část ve výši 70% z celkové částky sjednaného nájemného je splatná nejpozději 30 dnů přede dnem předání vozidla.

Záloha je splatná do 3 pracovních dnů od rezervace, po tuto dobu je pro Vás obytný vůz rezervován. 

Doplatek nájemného je nutné uhradit nejpozději 30 dní před převzetím vozu. 

V případě, kdy bude tato smlouva uzavřena v době 30 a méně dnů přede dnem předání vozidla, je nájemce povinen uhradit celou částku a to do 3 dnů.

Kauci 25.000 Kč na případné pokrytí škod, které nejsou kryté z havarijního pojištění (spoluúčast, neodstranitelné znečištění, zničení interiéru....) skládá nájemce v den nájmu.

V případě neuhrazení doplatku nájemného ve stanovený datum splatnosti je rezervace obytného auta zrušena a nájemce nemá nárok na vrácení 30% zálohy.