Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli.

Při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události. 

V případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného.

Při jakékoliv nehodě je nutno vždy vyplnit evropský formulář "Záznam o dopravní nehodě".